Τιμές υπηρεσιών

  • Ομοιοπαθητική                              60€
  • Ιριδολογία                                      70€
  • Pranic Healing                               30€
  • Αγιουρβεδική Μάλαξη                    40€
  • Facelift με βελονισμό                     50€
  • Λεμφική μάλαξη από                    30€

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές, μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή που ειναι για το κλείσιμο ραντεβού, όπου και περιέχει αναλυτικά όλες τις τιμές. Δεν χρειάζεται να κλείσετε ραντεβού για να δείτε τις τιμές.

Ομοιοπαθητικος Αθήνα