Ηλεκτροβελονισμός

Ο Ηλεκτροβελονισμός είναι μία σύγχρονη φυσική μέθοδος «αυτοθεραπείας» η οποία βοηθάει την διατήρηση της ισορροπίας των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος και την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας. Βασίζεται στις αρχές της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής και γι΄αυτόν τον λόγο η θεωρία και η φιλοσοφία του ηλεκτροβελονισμού είναι ίδια με αυτή του κλασικού βελονισμού και διαφέρει μόνο στην εφαρμογή. Εμείς στο Enso χρησιμοποιούμε την μέθοδο του ηλεκτροβελονισμού χωρίς βελόνες. O Ηλεκτροβελονισμός χωρίς βελόνες, δεν έχει παρενέργειες και τα θεραπευτικά του αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά αμέσως μετά την πρώτη συνεδρία.