Αρχές της Ομοιοπαθητικής

Μόνη και αποκλειστική αποστολή του θεραπευτή, είναι να επαναφέρει την υγεία στον άρρωστο, δηλαδή να θεραπεύει.
Το ύψιστο θεραπευτικό ιδεώδες είναι η ταχεία, ήπια και μόνιμη επαναφορά της υγείας, δηλαδή η άρση και η εξάλειψη της ασθένειας σε όλη της την έκταση. Η θεραπεία οφείλει να είναι η συντομότερη, η αξοπιστότερη και η αβλαβέστατη, αλλα και να βασίζεται σε απόλυτα κατανοητούς συλλογισμούς.
Samuel Hahneman, Οργανον της θεραπευτικής τέχνης, Παράγραφος 1 και 2.

Νόμοι της Ομοιοπαθητικής

Ο νόμος των ομοίων
     Μια ουσία που παράγει συμπτώματα σε ενα υγιές άτομο, θεραπεύει αυτά τα ίδια συμπτώματα σε εναν    ασθενή δηλαδή τα  Όμοια θεραπεύουν τα όμοια.

Ο νόμος της  ελάχιστης δόσης
     
Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιδεινώσεων στην θεραπεία, είναι σημαντικό να παρέχεται μια πολύ αραιωμένη δόση, μια υψηλή δυναμοποίηση.

Ο νόμος χορήγησης του ενός φάρμακου
     
Για τα αποτελέσματα του φαρμάκου που χορηγείται, είναι σημαντικό να δίνεται ενα μόνο φάρμακο και όσο είναι πράγματι όμοιο με τα συμπτώματα της θεραπείας.

Ο νόμος του Hering

Ο νόμος αναμονής εξέλιξης των συμπτωμάτων